Konference urbánních studií

Město:
Hranice představivosti

8. brněnská konference urbánních studií

19. – 20. 5. 2022, FSS MU, Brno

Program konference

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Chceme vám při osmém ročníku brněnské konference urbánních studií dát možnost vidět Brno v jiném světle a počasí. Nebudeme ale zastírat, že hlavním důvodem, proč se tentokrát sejdeme až na jaře roku 2022 byla a stále je přítomnost COVIDu mezi námi. Tato nová zkušenost stála i na počátku promýšlení tématu pro tento ročník, kterým se staly hranice, jejich určování, přepisování a vnímání.

V posledních měsících jsme všichni, a mnozí z nás mnohem více než ostatní, nuceni atakovat hranice vlastních možností. Zároveň jsme nuceni mnohem intenzivněji sledovat hranice našich těl, domovů, katastrů či obcí v rámci lokalizačních praktik všeobecné karantény. Vymezujeme také ostřeji hranice sociálních kategorií určovaných představami o zdraví a nemoci, sledujeme limity politických řešení ukotvených v před-pandemické imaginaci, hledáme náznaky podob budoucího post-pandemického společenského života: nově osaháváme hranice naší představivosti.

Jakkoli chápeme stav pandemie jako teoreticky i empiricky inspirující, nechceme téma konference směřovat pouze k němu. Je však třeba přiznat, že působí jako zvětšovací sklo při pohledu na řadu urbánních fenoménů. Došlo ke zvýraznění a prohloubení sociálních nerovností v přístupu ke zdrojům (např. kvalitnímu veřejnému prostoru, bydlení, péči …). Nově jsou vyjednávána pravidla sociálních interakcí a charakter veřejného prostoru, ukazuje se potenciál a slabiny urbanistických řešení. Do popředí vystupují role městské a regionální správy, nově se také otevírají otázky vztahu mezi městem a státními institucemi, proměňuje se pojetí veřejného zájmu. V dalším ročníku konference si proto klademe otázku: Jak jsou (nejen) v kontextu pandemie překreslovány hranice města – jako konceptu, jako předmětu zkoumání, jako hmotné struktury, jako formy organizace lidského společenství?

Vítáme příspěvky, které reagují na naše zamyšlení nad dopady pandemie jak na města samotná, tak na zkoumání měst, ale také příspěvky, které se nad městem zamýšlejí bez přímé vazby na vývoj posledního roku. Oblasti a témata, která příspěvky mohou zahrnovat, jsou například tyto:

 • Prostorové a materiální aspekty sociálního života
 • Městská správa, plánování, komunikace
 • Ekonomika měst
 • Sociální vylučování ve městě
 • Zdraví, zranitelnost a péče v urbánním kontextu
 • Sociální hnutí ve městě
 • Živé a neživé ve městě
 • Klimatická změna a environmentální krize v urbánním kontextu
 • Domácí, návštěvníci a turisté v urbánním prostoru
 • Nové teoretické a metodologické výzvy urbánních studií
 • Reflexe oborového vývoje
 • Pedagogické přístupy a vzdělávání ve vztahu k městu, aj.

Pozvánka ke stažení

Konferenci organizuje Katedra environmentálních studií a Katedra mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií MU s laskavou podporou České sociologické společnosti (sekce urbánní sociologie).

Na setkání se opět těší Lucie Galčanová Batista (Katedra environmentálních studií, FSS MU), Bára Vacková (Katedra občanské výchovy, PdF MU a Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU), Slávka Ferenčuhová (Oddělení lokálních a regionálních studií, Sociologický ústav AV ČR) a v neposlední řadě Terezie Lokšová (Oddělení lokálních a regionálních studií, Sociologický ústav AV ČR)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info